El Clima està canviant. L’Alimentació i l’Agricultura també.

Un dels problemes actuals relacionats amb el canvi climatic és la seguretat alimentaria. Les persones més pobres del món ( moltes de les cuals son agricultors, pescadors o ramaders ) están patint greument els efectes de les altes temperatures i també de l’augment dels desastres relacionats amb el clima, com ara les inundacions o d’altres factors climatics.

Al mateix temps, la població mundial creix de manera considerable i constant i s’espera que al 2050 siguem a tot el món uns 9.600 milions d’habitants. Per cubrir una demanda tan gran, els sistemes agrícoles i alimentaris tindrán que adaptar-se als efectes adversos del canvi climatic i fer-se més productius i més sostenibles. És la única manera de poder garantir el benestar dels ecosistemes, de la població rural i de reduïr les emisions en un futur no massa llunyà.

Cultivar aliments de manera sostenible

Cultivar aliments de manera sostenible significa adoptar practiques que produeixen més amb menys en la mateixa superficie de la terra i que fa servir els recursos naturals de manera óptima. També significa reduïr la pèrdua d’aliments abans de la fase final del producte o venta a través d’una serie d’iniciatives que inclouen una millora en la recolecció, emmagatzematge, embalatge, transport, infraestructures i mecanismes de mercat.

A Can Torreta assegurem que la procedència del nostre producte és de proximitat, de confiança i de Producció Integrada a Catalunya. Donem prioritat a la seguretat que transmet el producte fresc i pròxim de la nostra terra i no a un altre producte, d’on no podem ni validar-ne ni garantir-ne la seguretat alimentaria i tampoc la seva procedència exacte. Can Torreta pretèn oferir-te el millor de la nostra terra i que en tinguis plena confiança per tractar-se d’un producte de proximitat seleccionat.

Ara nomès cal, que entre tots, procurem ser més sostenibles com a consumidors i tenir present que és un fet real que pensem en el futur alimentari i en la seva sostenibilitat, tot el que fem avui, tindrà el seu efecte positiu en el demà. I, per molt lluny que sembli, el futur és aquí mateix i és responsibilitat de tots, tenir-ho present ara. Un bon futur alimentari és a les nostres mans.

SOSTENIBILITAT ALIMENTARIA

– 16 OCTUBRE DIA MUNDIAL DE L’ALIMENTACIO – UNA ALIMENTACIO SOSTENIBLE ÉS A LES NOSTRES MANS

Pin It on Pinterest